Alo 153 Belediye Hattımız 7/24 Saat Devrede Oturum Aç | İletişim

1 25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1 5000 ölçekli Nazım İmar Plan ile Yat Limanına ilişkin 11000 ölçekli Özel Proje Alanı Plan Revizyonu yapımı

İHALE KOMİSYONU KARARI

 İhale kayıt numarası                                                                  : 2010/81987

 Karar no                                                                                      : 13

İdarenin adı

 : Akbük Belediyesi

İşin adı

 : 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan ile Yat Limanına ilişkin 1/1000 ölçekli Özel Proje Alanı Plan Revizyonu yapımı

İhale tarih ve saati

 : 02/08/2010 Pazartesi günü, saat 10:00

İhale usulü

 : 4734/19

Doküman satın alanların sayısı

 : 3

Toplam teklif sayısı

 : 2

Geçerli teklif sayısı

 : 1

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin

 

a) sahibinin adı ve soyadı / ticaret unvanı

: Dündar Planlama Tercümanlık Danışmanlık Müh. İnş. Har. Turz.   Tic. ve San. Ltd. Şti.

b) tutarı

: 79.200,00-TL.

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin

 

a) sahibinin adı ve soyadı / ticaret unvanı

: Epam Planlama Müh. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

b) tutarı

: 83.500,00-TL.

Bu tutanağın düzenlendiği tarih saat

: 09.08.2010 10:00 

 

İsteklilerin Teklif Ettiği Bedeller

İsteklilerin Adı/Ticaret Unvanı

Teklif Ettiği Bedeller (TL)

Epam Planlama Müh. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. 

 83.500,00-TL. (Seksenüçbinbeşyüz Türk Lirası)

Dündar Planlama Tercümanlık Danışmanlık Müh. İnş. Har. Turz.   Tic. ve San. Ltd. Şti.

 79.200,00-TL. (Yetmişdokuzbinikiyüz Türk Lirası)

 

 

Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde, ihaleye dört firma davet edilmiş olup davet edilen dört firmadan sadece üçü iştirak etmiştir. İhaleye katılan üç adet katılımcıya ait tekliflerin değerlendirilmesine geçildi.

Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucunda, katılıcımlar sırasıyla: Dündar Planlama Tercümanlık Danışmanlık Müh. İnş. Har. Turz.  Tic. ve San. Ltd. Şti., İşler Planlama – Cemil İŞLER (Şehir Plancısı), Epam Planlama Müh. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. dir.

 İşler Planlama Cemil İŞLER (Şehir Plancısı), na ait teklif zarfının içerisinde bulunan belgelerin kontrolü sırasında, idaremizce söz konusu ihale ile ilgili istenilen belgelerden sadece üç adet belgenin bulunduğu, bu belgelerinde aslı veya noter onaylı olmadığı tespit edilerek şirketin teklifi değerlendirmeye alınmamıştır.  Diğer iki şirket İdari Şartnamenin "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri" başlıklı 7 nci maddesinde istenilen belgelerinin tamam olduğu anlaşılmıştır.

Bu itibarla iki İstekliye son fiyat teklifi vermeye davet tebliği gönderilmiş olup, istekliler idarece istenilen sürede son fiyat tekliflerini vermiştir. İstekliler tarafından verilen fiyatlar üzerinde yapılan değerlendirme sonucunda Dündar Planlama Tercümanlık Danışmanlık Müh. İnş. Har. Turz. Tic. ve San. Ltd. Şti.`nin. ihaleye esas vermiş olduğu KDV Hariç 79.200,00-TL`lik (Yetmişdokuzbinikiyüz Türk Lirası) son teklifi, İdari Şartnamenin 36 ncı maddesine göre En Avantajlı Teklif  olarak değerlendirilmiştir.

İdari Şartnamenin 37 nci maddesi ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40 ncı maddesi gereğince ihalenin Dündar Planlama Tercümanlık Danışmanlık Müh. İnş. Har. Turz.  Tic. ve San. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

İHALE KOMİSYONU

 

Başkan

Mali İşl. Sor. Üye

Üye

Üye

Üye

Önder GÖK

Yüksel TÜLÜBAŞ

E.Öznur DEMİRCİ

Gamze BOZ

Arife ÖZÜAĞ

Memur

Mali Hiz. Müd.

Mimar

Mimar

Büro İşçisi
 

 

 

ONAY

09.08.2010

Mehmet Erçin SANDALCI

Belediye Başkanı

Resimler
Yorumlar
Yorum yapmak için lütfen üye girişi yapınız! Giriş Yap Üye ol!